เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
  
  

สถานที่จัดงาน/การเดินทาง/แผนที่
นิทรรศการ/ผังงาน
กำหนดการสัมมนา
ข้อมูลการขอวีซ่า
ข้อมูลที่พัก
บริการการแพทย์

ข้อมูลการขอวีซ่า
 
การขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดเข้าเว็บไซด์ www.mfa.go.th และอ่านในส่วนของ Visa and Travel Document Section
 
          โปรดพึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมงานในการยืนยันว่า วีซ่าและเอกสารการท่องเที่ยวของท่าน ใช้ได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการวิศวกรรม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/consular-services-20120410-205721-425417.pdf
 

 

Privacy | Terms of Use